Рішення виконкому сільської ради

Україна
Шенборнська сільська рада
Мукачівський район
Закарпатська область

П Р О Т О К О Л
ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
10.05.2016 року № 3
с. Шенборн
Голова – В.М. Легеза
Секретар – С.Є. Шетела

Присутні члени
– Т.М. Усова
– С.В. Луцо
– В.С. Просеков
– Я.Д. Михайликов
Відсутні члени – С.М. Чернуха

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про взяття громадян на квартирний облік для отримання житла
2. Про підготовку Програми спорту на 2016-2018 роки на території Шенборнської сільської ради
3. Про підготовку Програми організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру по Шенборнській сільській раді у 2016 році
4. Про внесення змін до рішення сесії Шенборнської сільської ради від 23.12.2015 року №14 «Про бюджет Шенборнської сільської ради на 2016 рік» (зі змінами від 28.01, 22.02.2016 року)
5. Про уповноважену особу по складанню протоколу за адміністративні правопорушення

СЛУХАЛИ: Про взяття громадян на квартирний облік для отримання житла – сільського голову Легеза Віктора Михайловича, ознайомились з заявою учасника АТО та обговорили це питання.
ВИСТУПИЛИ: Михайликов Я.Д. та Усова Т.М. члени виконкому, які підтримали пропозицію сільського голови Легеза В.М.
ВИРІШИЛИ: рішення додається. За дане рішення проголосували всі присутні 6 членів виконкому. Проти, утримався не має, рішення приймається.

№ п/п ПІБ «За» «Проти» «Утримався» «Не голосував»
1. Легеза В.М. «За»
2. Луцо С.В. «За»
3. Михайликов Я.Д. «За»
4. Просєков В.С. «За»
5. Усова Т.М. «За»
6. Чернуха С.М. «Не голосував»
7. Шетела С.Є. «За»

СЛУХАЛИ: Про підготовку Програми спорту на 2016-2018 роки на території Шенборнської сільської ради – сільського голову Легеза Віктора Михайловича, ознайомились з проектом програми та обговорили це питання.
ВИСТУПИЛИ: Просєков В.С. та Усова Т.М. члени виконкому, які підтримали пропозицію сільського голови Легеза В.М.
ВИРІШИЛИ: рішення додається. За дане рішення проголосували всі присутні 6 членів виконкому. Проти, утримався не має, рішення приймається.

№ п/п ПІБ «За» «Проти» «Утримався» «Не голосував»
1. Легеза В.М. «За»
2. Луцо С.В. «За»
3. Михайликов Я.Д. «За»
4. Просєков В.С. «За»
5. Усова Т.М. «За»
6. Чернуха С.М. «Не голосував»
7. Шетела С.Є. «За»

СЛУХАЛИ: Про підготовку Програми організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру по Шенборнській сільській раді у 2016 році – сільського голову Легеза Віктора Михайловича, ознайомились з проектом програми та обговорили це питання.
ВИСТУПИЛИ: Михайликов Я.Д. та Луцо С.В. члени виконкому, які підтримали пропозицію сільського голови Легеза В.М.
ВИРІШИЛИ: рішення додається. За дане рішення проголосували всі присутні 6 членів виконкому. Проти, утримався не має, рішення приймається.

№ п/п ПІБ «За» «Проти» «Утримався» «Не голосував»
1. Легеза В.М. «За»
2. Луцо С.В. «За»
3. Михайликов Я.Д. «За»
4. Просєков В.С. «За»
5. Усова Т.М. «За»
6. Чернуха С.М. «Не голосував»
7. Шетела С.Є. «За»

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії Шенборнської сільської ради від 23.12.2015 року №14 «Про бюджет Шенборнської сільської ради на 2016 рік» (зі змінами від 28.01, 22.02.2016 року) – головного бухгалтера сільської ради Сідор Ганну Василівну, ознайомились з додатками та обговорили це питання.
ВИСТУПИЛИ: Шетела С.Є. та Просєков В.С. члени виконкому, які підтримали пропозицію головного бухгалтера Сідор Г.В..
ВИРІШИЛИ: рішення додається. За дане рішення проголосували всі присутні 6 членів виконкому. Проти, утримався не має, рішення приймається.

№ п/п ПІБ «За» «Проти» «Утримався» «Не голосував»
1. Легеза В.М. «За»
2. Луцо С.В. «За»
3. Михайликов Я.Д. «За»
4. Просєков В.С. «За»
5. Усова Т.М. «За»
6. Чернуха С.М. «Не голосував»
7. Шетела С.Є. «За»

СЛУХАЛИ: Про уповноважену особу по складанню протоколу за адміністративні правопорушення – сільського голову Легеза Віктора Михайловича, ознайомились з кандидатурою та обговорили це питання.
ВИСТУПИЛИ: Михайликов Я.Д. та Просєков В.С. члени виконкому, які підтримали пропозицію сільського голови Легеза В.М.
ВИРІШИЛИ: рішення додається. За дане рішення проголосували всі присутні 6 членів виконкому. Проти, утримався не має, рішення приймається.

№ п/п ПІБ «За» «Проти» «Утримався» «Не голосував»
1. Легеза В.М. «За»
2. Луцо С.В. «За»
3. Михайликов Я.Д. «За»
4. Просєков В.С. «За»
5. Усова Т.М. «За»
6. Чернуха С.М. «Не голосував»
7. Шетела С.Є. «За»

Обговорення порядку денного закінчено.

Сільський голова                           В.М. Легеза

Україна

Шенборнська сільська рада

Мукачівський район

 Закарпатська область

засідання виконавчого комітету

РІШЕННЯ

 

від 10. 05. 2016 року № 5

с. Шенборн

 

Про взяття громадян на квартирний

облік для отримання житла

 

Відповідно до п. 2 ст.  30 Закону України “Про місцеве самоврядування    в  Україні“, Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР та ст.12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  виконавчий комітет Шенборнської сільської ради ради вирішив:

1. Взяти учасника Антитерористичної операції та інваліда війни Нусер Едгарда Михайловича, мешканця с.Шенборн, вул. Нова, 28 на квартирний облік на отримання житла згідно з додатком.

Додаток додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Легеза В.М.

 

Сільський голова                              В.М. Легеза

Україна

Шенборнська сільська рада

Мукачівський район

Закарпатська область

Засідання  виконавчого комітету

РІШЕННЯ

Від 10.05.2016 року № 6

с. Шенборн

Про підготовку проекту  Програми

розвитку спорту на 2016-2018 роки на

території Шенборнської сільської ради

         Відповідно до статті 27 пункту 1 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Шенборнської сільської  ради вирішив:

         1.Направити на чергову сесію проект Програми розвитку спорту на 2016-2018 роки на території Шенборнської сільської ради.

Сільський голова                                        В.М. Легеза

Україна

Шенборнська сільська рада

Мукачівський район

Закарпатська область

Засідання  виконавчого комітету

РІШЕННЯ

Від 10.05.2016 року № 7

с. Шенборн

Про підготовку проекту Програми

організації громадських робіт та

робіт тимчасового характеру по

Шенборнській сільській раді у 2016 році

         Відповідно до статті 27 пункту 1 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Шенборнської сільської ради вирішив:

         1.Направити на чергову сесію проект Програми організації громадських робіт та робіт тимчасового характеру по Шенборнській сільській раді у 2016 році.

 

Сільський голова                                 В.М. Легеза

Україна

Шенборнська сільська рада

Мукачівський район

Закарпатська область

засідання виконавчого комітету
РІШЕННЯ

 

Від 10.05.2016 року № 8

с. Шенборн

Про внесення змін  до рішення

сесії Шенборнської сільської ради

від 23.12.2015р. № 14 «Про бюджет

Шенборнської сільської ради  на 2016 рік»

(зі змінами від 28.01, 22.02.2016 року)

         Відповідно до п.4 ч.1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Сідор Г.В., виконком сільської ради вирішив:

         1.   Погодити проект рішення про внесення змін до рішення сесії Шенборнської сільської ради від 23.12.2015 року № 14 «Про бюджет Шенборнської сільської ради на 2016 рік» (зі змінами від 28.01, 22.02.2016 року) і внести даний проект на розгляд чергової сесії сільської ради. Додатки  додаються.

         2. Контроль за виконання цього рішення покласти на голову виконавчого комітету Легеза Віктора Михайловича.

Сільський голова                              В.М. Легеза

Україна

Шенборнська сільська рада

 Мукачівський район

 Закарпатська область

засідання виконавчого комітету
РІШЕННЯ

від 10.05.2016 року № 9
с. Шенборн

Про уповноважену особу

по складанню протоколу за

адміністративне правопорушення

        Відповідно до  ст. 38  закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 254 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою реалізації Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, виконком сільської ради вирішив:

        1. Уповноважити бібліотекаря бібліотеки-філії с.Шенборн Нусер Наталію Василівну на складання протоколів про адміністративні правопорушення  в Шенборнській сільській раді.

Сільський голова                                    В.М. Легеза